Uthyrning av byggnadsställningar

Scafom-rux hyr ut byggnadsställningar

Scafom-rux utvecklar och tillverkar innovativa ställningar och stämplösningar för den globala bygg- och anläggningsindustrin. Företaget erbjuder också alla sina kunder möjligheten att hyra ställningsutrustning direkt från Scafom-rux som tillverkare.

 

Fördelar med att hyra ställningar

Mer flexibilitet i dina projekt

  • Hyra av byggnadsställningar ger kunderna hög flexibilitet när det gäller finansiering och i projekt med obestämd varaktighet, utan att binda upp kapital. Att hyra ställningar innebär också att säsongstoppar, tillfälligt eller specialiserat arbete är möjligt genom att man helt enkelt hyr extra utrustning.

Mindre ägd utrustning innebär minskade omkostnader

  • Att hyra ställningar minskar kostnaderna ytterligare genom att eliminera behovet av lagring, underhåll och reparation av delar, serviceutrymme och underhållspersonal. Minskat bundet kapital leder till högre soliditet.

Garanterad prestanda

  • Hyrd utrustning för byggnadsställningar levereras från Scafom-rux uthyrningsgård med en bekymmersfri garanti. Vi garanterar att vår utrustning har underhållits och skötts på rätt sätt.

Ökad effektivitet och ökat systemutnyttjande

  • Hyrda byggnadsställningar hjälper kunderna att generera mer intäkter från det investerade kapitalet. Nyttjande graden för hyrt material ligger på nära 100%.

Uthyrning av Scafom-rux

Världsomspännande servicenätverk

  • Scafom-rux har fullt utrustade uthyrningsanläggningar i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien. Den internationella ledaren inom ställningsindustrin erbjuder effektiva och integrerade lösningar för uthyrning av ställnings- och stämputrustning av internationell standard.

Smarta detaljer. Bra lösningar. Överallt.

  • Scafom-rux hyr ut effektiva ställningslösningar från företagets välkända RINGSCAFF-, FRAMESCAFF- och SUPER 65-system samt stämpmärken som DURALOK, RPS100 och SCAFOM POWER SYSTEM.

Ta kontakt med Scafom-rux

Stronger. Together.

Hela Scafom-rux-teamet är dedikerat till att hjälpa dig med alla dina frågor om ställningar. Kontakta oss!