Säkerhet inom byggnadsställningar

Högsta säkerhetsstandard för ställningar

På Scafom-rux är säkerheten en lika viktig faktor som ekonomiska överväganden, produktivitet, kvalitet och partnerskap. För oss är säkerhet mer än en bra produkt.
Eftersom vi är tillverkare av våra ställningssystem gör vi allt som krävs för att garantera den bästa kvaliteten inom ställningsbranschen. Utbildningar, regelbundna revisioner och innovationer är några andra viktiga aspekter för Scafom-rux för att garantera maximal säkerhet vid användningen av våra ställnings- och formsystemlösningar.

  • Kvalitetskontroll: kvalitet på inkommande material, stickprovskontroller i produktionen, kontroll av svetsfogar, hög grad av automatisering, inspektion vid utleverans.
  • Kontroll av försändelser, internationellt produktions- och logistiknätverk
  • Produktdesign: viktbesparing genom att använda högkvalitativa och motståndskraftiga material (stål med ökad sträckgräns/kombination av aluminium och stål).
  • Optimerad produktform och dimensioner säkerställer enkel hantering under transport och på plats. På så sätt minimeras olycksriskerna.
  • Interna utbildade säkerhetsinstruktörer utbildar montörer och team i säkert arbete inom ställningar / säkring av ställningar / räddning av olycksoffer.
  • Scafom-rux certifieras årligen enligt ISO 9001.

Ta kontakt med Scafom-rux

Stronger. Together.

Hela Scafom-rux-teamet är dedikerat till att hjälpa dig med alla dina frågor om ställningar. Kontakta oss!