Projekt

SMART DETALJER, STORA LÖSNINGAR

Större, snabbare, högre? Också, och särskilt mer spännande! Här kan du hitta särskilt intressanta projekt som våra kunder har implementerat med scafom-rux-material. Och om du själv också har något "speciellt" att ställas upp - låt oss bara veta. Vi skulle gärna göra en pressrapport av det!