SCAFFPLANK

Utom synhåll …

Som en inträdesbarriär eller skydd för förbipasserande vid stora rivningsjobb är ställning ett alternativ som knappast kan slås ur ekonomisk synvinkel: eftersom huvuddelarna - nämligen plankorna - redan finns i ställningen användarens lager!

Kärnkomponenten i systemet är den speciella scafom-rux I-balken av varmförzinkat stål. Stabila standardplattor, systemfria däck eller element från andra panelsystem upp till en tjocklek av 5 cm kan enkelt sättas in mellan två av dessa styrskenor.

Panel / planktjocklek

upp till 5 cm


Kompatibilitet

Kopplingar som passar ställning och standard med en rördiameter på 48,3 mm


Hållbarhet

Plankor som finns i lager kan användas

Lämplig även för panelsystem eller alternativ beklädnad upp till 5 cm tjocklek
SCAFFPLANK och SCAFFGUARD kompletterar varandra perfekt

begär en offert