Presenningar och nät

För perfekt nätverkande

När det handlar om pris per kvadratmeter föredras fortfarande presenningar och nät när det gäller ställningsklädnad. Olika alternativ för olika applikationer gör att mycket är möjligt med sådana system.

TARPAULINER OCH NÄT
Den klassiska lösningen för damm, skräp och andra risker på byggplatsen finns i olika versioner: från ett lätt nätduk som skydd mot damm och andra utsläpp till en kraftig presenning finns det många alternativ tillgängliga.

KEDER TARPAULINS
Olika grammatik och optimerad Keder-skendesign gör Keder-presenningen till en universellt tillämplig lösning för hermetisk inneslutning av byggnader - t.ex. vid dammintensivt fasadarbete.

Korsreferenser

begär en offert