Fokus ligger alltid på två grundläggande teman när scafom-rux-produkter utvecklas och produceras- Säkerhet och Effektivitet! Otaliga användare världen över inom byggsektorn, industrin och infrastruktursektorn förlitar sig på den certifierade kvaliteten på scafom-rux-systemlösningar. I konstant dialog med våra användare får vi ovärderlig feedback - både för produktoptimering och nyutveckling. Målet är smarta lösningar för just dina projekt!

EKONOMISK, SÄKER, HÅLLBAR - UTMÄRKT!

Ramställningar

Längd gånger höjd gånger fart - med ekonomiska ramställningslösningar!

Modulställning

Flexibel fågelburställning för komplexa strukturer - perfekt för industriella tillämpningar

Väderskydd

Tak- och presenningslösningar i system - från "lätta" till "tunga"

Byggnadsskydd

smarta lösningar för sekretess, smuts, buller och åtkomstskydd

Stämp

Scafom-rux har ett brett utbud av last- och längdversioner som bokstavligen stöder alla byggprojekt.

Tillbehör

Byggnadsställningstillbehör, säkerhetsteknik, logistik - mer än bara tillägg!