Några detaljer så att du vet vem du har att göra med.

varning

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7 [1] i den tyska Telemedia Act (TMG) och i enlighet med allmänna lagar. Men enligt §§ 8 till 10 i TMG är vi inte skyldiga som tjänsteleverantör att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att söka efter omständigheter som kan peka på en olaglig aktivitet. Skyldigheter för att ta bort eller utesluta användning av information i enlighet med allmänna lagar ska inte påverkas av detta. Ansvaret för sådant gäller dock endast från den tidpunkten när det finns kunskap om en specifik rättslig överträdelse. Vi kommer omedelbart att ta bort sådant innehåll när vi blir medvetna om sådan rättslig överträdelse.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande inkluderar länkar till externa webbplatser från tredje part. Vi har inget inflytande på innehållet på sådana sidor. Vi kan därför inte ta något ansvar för innehållet på dessa tredjepartssidor. Den respektive leverantören eller operatören av sidorna ska alltid ansvara för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrolleras när de är länkade för eventuella rättsliga överträdelser som det kan vara. Inget olagligt innehåll kunde identifieras vid tidpunkten då sidorna var länkade. Det är dock orimligt att permanent verifiera innehållet på de länkade sidorna utan några specifika indikationer på en rättslig överträdelse. Vi ska omedelbart ta bort sådana länkar när vi blir medvetna om lagliga överträdelser.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor skapade av operatören av denna webbplats är underkastade tyska upphovsrättslagar. Reproduktion, bearbetning, distribution och all slags användning utanför begränsningarna i upphovsrättslagstiftningen kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Dessa sidor får endast laddas ner och kopieras för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på webbplatsen inte har skapats av operatören observeras upphovsrätten från tredje part. Särskilt har tredjeparts innehåll markerats som sådant. Trots detta ber vi dig dock att informera oss om du skulle bli medveten om brott mot upphovsrätten. Vi ska omedelbart ta bort sådant innehåll när vi blir medvetna om lagliga överträdelser.