Arbeta på Scafom-rux

Arbeta på Scafom-rux

Scafom-rux är ett familjeägt företag med global närvaro i 14 länder på 4 kontinenter (och växande!). Mer än 1 000 kollegor världen över arbetar redan med passion och engagemang för våra kunders framgång.

Vår företagskultur präglas av tillit och partnerskap. Vi vet att varje individ är viktig. I takt med att varje individ växer, växer även företaget. Därför får varje medarbetare alla möjligheter och kompetenser för att lyckas här på Scafom-rux.
Samarbete och partnerskap präglar hur vi arbetar tillsammans, både inom teamet och med våra kunder.

Korta beslutssvägar, en öppen kommunikation och en politik med öppna dörrar är en del av företagskulturen på Scafom-rux. Regelbundna feedbackmöten hjälper oss att leva upp till detta krav.

En modern IT-infrastruktur och en kontinuerlig utveckling av företaget utmärker Scafom-rux som arbetsgivare.

Företagets internationella inriktning och breda utbud av arbetsuppgifter erbjuder en spännande arbetsplats och utmärkta möjligheter till personlig utveckling. Avrundat med tryggheten i en växande bransch och tack vare en erfaren ledningsgrupp är det framtidssäkert att arbeta på Scafom-rux.

Naturligtvis är en lämplig ersättning, ett årligt vinstdelningsprogram och andra små extras en del av vad anställda på Scafom-rux kan förvänta sig.

Dessutom har vi gemensamma evenemang, motiverade och engagerade lagkamrater och en balanserad åldersstruktur.

Som en ansökan för framtida anställningsmöjligheter, vänligen skicka ditt uppdaterade CV nu till:

Du kan också se aktuella lediga platser inom olika sektorer och dotterbolag i hela världen här.

Ta kontakt med Scafom-rux

Stronger. Together.

Hela Scafom-rux-teamet är dedikerat till att hjälpa dig med alla dina frågor om ställningar. Kontakta oss!